Neohodnoceno

Bio Kill 2,5mg/ml 100ml kožní sprej emulze

Používá se proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd. Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Položka byla vyprodána…
Momentálně nedostupné
Kód: 9937063
Značka: Bioveta
199 Kč
Kategorie: Pes
Hmotnost: 0.1 kg
Druh: Spreje
Položka byla vyprodána…

Obsah léčivých a ostatních látek

1 ml bílé mléčné emulze obsahuje:

Léčivá látka: 

Permethrinum 2,5 mg.

Pomocné látky: 

Benzylalkohol 10,0 mg.

Léková forma

Kožní sprej, emulze.

Indikace

Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Pes:
 • Zablešení (ctenocefalidóza) způsobené blechami r. Ctenocephalides, zejména C. canis a C. felis.
 • Zavšivení (pedikulóza) způsobené původci Linognatus setosus.
 • Napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
 • Dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri.
 • Napadení všenkami (trichodektóza) způsobené všenkami Trichodectes canis.
Exotičtí ptáci:
 • Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
 • Napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus.
 • Zablešení způsobené blechami Ceratophyllus gallinae.
 • Vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae.
 • Čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae.
 • Napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus.
Křeček:
 • Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
 • Zablešení způsobené původce Spilopsyllus cuniculi.
 • Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
 • Prevence napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Morče:
 • Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
 • Zablešení způsobené původcem Spilopsyllus cuniculi.
 • Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
 • Napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem:
 • Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans.
 • Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
 • Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
 • Ovádi: Tabanus spp.
 • Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
 • Tiplíci: Culicoides spp.
Sanace prostředí:

Přípravek BIO KILL  2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.

Kontraindikace

Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL  2,5 mg/ml sprej.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

Cílový druh zvířat

Psi, morčata, křečci, exotičtí ptáci.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Způsob podání: 

Zvířata – prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří, až se jejich kůže (peří) navlhčí. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.

Dávkování:

10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy:

 • 20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení,
 • 4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.
Sanace prostředí:

Ošetření do vlhka (asi 25 ml/m2), tedy:

 • 125 stisknutí aplikační pumpy u balení 100 ml,
 • 25 stisknutí aplikační pumpy u balení 500 ml.

Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1–2 týdny.

Před použitím dobře protřepat!

Pokyny pro správné podání

Neuplatňuje se.

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Zvláštní upozornění

Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím nebo se projeví systémové účinky (závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj.), vyhledejte lékaře.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12–24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje povolit ošetřeným zvířatům přístup na pohovky, křesla a postele. I po uplynutí této doby si po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem vždy důkladně omyjte ruce.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, brýle a neoprenové rukavice). Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Nestříkat do akvárií a rybníků – pro ryby, plazy a včely je přípravek toxický.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud ke jich třeba

Přípravek je toxický pro včely, plazy a ryby. Nekontaminujte jím vodní toky a ošetřeným zvířatům nedovolte 12 hodin po ošetření plavání ve vodních tocích s výskytem ryb.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: